پنل های کاربری - Bir SmS
قالب وردپرس

 

    پنل های کاربری تمامی امکانات ارسال و دریافت پیامک را دارا میباشد!

    پنل ها بصورت دائمی واگذار میگردد و در سالهای آتی هزینه تمدید ندارند!

    در پنل ها هیچ گونه محدودیت ارسالی وجود ندارد!

 

شرح امکانات

پنل کاربری عادی

پنل کاربری گلد

ارسال تکی و گروهی پیامدارددارد
ارسال به صورت نظیر به نظیردارددارد
ارسال از فایل متنی و EXCELدارددارد
ارسال از دفترچه تلفندارددارد
ارسال پیام های طولانی و با زبان های مختلفدارددارد
محاسبه هزینه پیام قبل از ارسالدارددارد
امکان دریافت گزارشات ارسالی و دریافتیدارددارد
استفاده از پیام های پیش فرضدارددارد
حذف اتوماتیک شماره ها ومتد های تکراریدارددارد
زمانبندی ارسال پیامک در آینده ( ساعت و روز مشخص)دارددارد
پاسخ گوی خودکاردارددارد
تعریف دفترچه تلفن و ایجاد نامحدود شمارهدارددارد
ارسال پیامک و مدیریت سامانه از موبایل مدیردارددارد
ارسال پیامک های دریافتی به موبایل و ایمیل مدیردارددارد
مدیریت رویداد و ارسال پیامک تبریک ها ، سالگرد و اخطاریه هادارددارد
ایجاد نظرسنجی و آمارگیری دقیقدارددارد
صندوق انتقادات و پیشنهاداتدارددارد
تعریف همکاردارددارد
خدمات وبسرویس برای توسعه دهندگاندارددارد
ماژول های سیستم های cmsدارددارد
دایورت پیامکدارددارد
خدمات هوشمند ( هشدار دهنده و آگاه ساز)دارددارد
ارسال پیامک کارت ویزیتدارددارد
ارسال پیامک به مدیران مشاغلدارددارد
ارسال به شماره های ایرانسل و همراه اول به تفکیک شهر و روستادارددارد
ارسال پیامک منطقه ای به سراسر کشوردارددارد
ارسال پیامک کدپستی به سراسر کشوردارددارد
ارسال پیامک از روی نقشه گوگلدارددارد
ارسال بر اساس رده سنی و جنسیتدارددارد
ارسال با دکل bts ایرانسلدارددارد
پشتیبانی تیکتی و تلفنیدارددارد
شارژ آنلاین اعتبار ( با تمامی کارت های عضو شتاب)دارددارد
بازگشت اعتبار پیامهای ناموفق و بلک لیستدارددارد
ارسال پیامک به بلک لیست مخابراتدارددارد
شماره عمومی ۱۰۰۰۰۹دارددارد
شماره عمومی ۲۰۰۰۱۴۵دارددارد
شماره عمومی ۳۰۰۰۵۰۵دارددارد
شماره عمومی ۵۰۰۰۱۴۵دارددارد
شماره عمومی ۵۰۰۰۲۴۵دارددارد
شماره عمومی ۵۰۰۰۵۱۵دارددارد
شماره عمومی ۵۰۰۰۲۰۴۰دارددارد
شماره عمومی ۲۱۰۰۰۲۰۰۰دارددارد
شماره عمومی ۵۰۰۰۹۴۹دارددارد
شماره عمومی ۵۰۰۰۴۱۵دارددارد
شماره خدماتی از اپراتور ۱۰۰۰ ارسال به بلک لیستدارددارد
شماره خدماتی از اپراتور ۵۰۰۰ ارسال به بلک لیستدارددارد
شماره اختصاصی انتخابی رایگانندارددارد
ارسال پیام سیم کارتی به شماره های بلک لیستی (جدید)دارددارد
تعرفه اپراتور ۱۰۰۰ و ۳۰۰۰۱۲۲ ریال۱۱۵ریال
تعرفه اپراتور ۲۰۰۰۱۳۵ریال۱۳۰ریال
تعرفه اپراتور ۵۰۰۰۱۰۵ ریال۹۷ ریال
تعرفه اپراتور تلفن ثابت ۰۲۱ و ۰۲۶۱۱۰ریال۱۰۳ریال
تعرفه ارسال پیام سیم کارتی (ارسال به بلک لیست)(جدید)۱۴۹ریال۱۳۹ریال
تعرفه دکل ایرانسل۱۲۰ریال۱۱۰ریال
تعرفه پیام صوتی (هر ثانیه) (تعرفه جدید)۲۳ریال۱۹ریال
تعرفه ایمیل انبوه۱۵ریال۱۳ریال
هزینه فعالسازی۹۰/۰۰۰ تومان

تومان۱۰/۰۰۰

۱۶۰/۰۰۰ تومان

۵۰/۰۰۰ تومان

سفارس و ثبت نام ثبت نام و دریافت ثبت نام و دریافت
هدیهتا پنج هزار تومان شارژ اولیه رایگانتا ده هزار تومان شارژ اولیه رایگان

 

 

به غیر از تعرفه ایمیل انبوه و پیامک صوتی به تعرفه های اپراتور های پیامکی ۱۰ ریال مصوبه مجلس هنگام ارسال اضافه میشود!
پنل ها بصورت دائمی بوده و در سالهای آتی هزینه ای برای تمدید دریافت نخواهد شد!
دریافت پیامک بر روی پنل رایگان میباشد!

© 2014 birsms Hosting. All rights reserved.